Hotellområde og hyttefelt

Hotellområdet: Ved Finnheia på 190 moh er det regulert et område for hotel med tilhørende restauranter og konferanseavdeling. Hotellet vil ha minimum 150 rom, og skal inneholde spa-fasiliteter. Tilknyttet dette området vil det bli etablert en samisk attraksjon og fasiliteter for helårsaktiviteter. Hotellet utformes slik at det faller naturlig inn i det vakre landskapet. På toppen av hotellet vil det bli en roterende glassbar, der man kan nyte et fantastisk panorama.

Hyttefeltet: Innenfor reguleringsplanen vil det i løpet av år 2020 bli foretatt en omregulering av 400 mål tomt til næringsarealer og fritidseiendom for hytter. Hovedvei mellom bunnstasjon og hotellområde anlegges gjennom hyttefeltet på en slik måte at alle boenheter vil ha gunstige ski inn/ski ut-muligheter både for alpint og langrenn. Det vil bli lagt vekt på sengekapasitet skal være disponibel for utleie, både for hytter og leiligheter. I feltet øvre del, tilknyttet hotellområdet på Finnheia, vil det bli etablert en alpinlandsby med varme senger.
Byggeskikken for området vil legge vekt på en arkitekttur som er tilpasset terrenget både med hensyn til form og materialvalg.

Eiendomsutvikling

Det er mange muligheter for bedrifter og privatpersoner som ønsker å investere i Håkøybotn. Hyttefeltet på 400 mål blir regulert både for næringsformål og fritidshytter. Her blir det etablert en alpinlandsby med leiligheter, nært knyttet til hotellområdet. Avhengig av fordeling av hytter og leiligheter, vil de bli cirka 400 boenheter med anslagsvis 2.000 – 3.000 senger.
På Finnheia er det muligheter for større investorer til å etableret hotellbygg for utleie til profesjonelle drivere. Hotellet vil få en fantastisk beliggenhet i natuskjønne områder med panoramautsikt over by og land.

Alpinlandsby

Leilighet med varme senger

Ved hotellet og skibakkene
Intimt og kompakt

Hytter

Helt for deg selv, eller sammen med andre

Ski inn – ut bort – opp – ned
Afterski

Hotell på Finnheia

Mye mer enn et hotell

Samisk senter
Velvære og badeanlegg
Møteplass for alle

Snøhotell

Sov under nordlyset

Det blir snøhotell i Håkøybotn