Hotellområde og hyttefelt

Hotellområdet: I Håkøybotn, på 70 moh, er det regulert et område for hotell med tilhørende restauranter og andre kommersielle arealer. Hotellet vil ha minimum 150 rom, og skal inneholde spa-fasiliteter. Tilknyttet dette området vil det bli etablert fasiliteter for helårsaktiviteter. Hotellet utformes slik at det faller naturlig inn i det vakre landskapet.

Hyttefeltet: Det arbeides for å få til en omregulering av 400 mål tomt til næringsarealer og fritidseiendom for hytter. Hovedvei mellom bunnstasjon og øvre del av hyttefeltet anlegges gjennom området på en slik måte at alle boenheter vil ha gunstige ski inn/ski ut-muligheter både for alpint og langrenn. Det vil bli lagt vekt på sengekapasitet skal være disponibel for utleie, både for hytter og leiligheter.
Byggeskikken for området vil legge vekt på en arkitektur som er tilpasset terrenget både med hensyn til form og materialvalg.

Eiendomsutvikling

Det er mange muligheter for bedrifter og privatpersoner som ønsker å investere i Håkøybotn. Hyttefeltet på 400 mål blir regulert både for næringsformål og fritidshytter. Her blir det etablert en alpinlandsby med leiligheter, nært knyttet til hotellområdet. Avhengig av fordeling av hytter og leiligheter, vil de bli cirka 400 boenheter med anslagsvis 2.000 – 3.000 senger.
Ved bunnstasjonen er det muligheter for investorer til å etabler et hotellbygg for utleie til profesjonelle drivere. Hotellet vil få en fantastisk beliggenhet i naturskjønne områder med panoramautsikt over by og land.

Alpinlandsby

Leilighet med varme senger

Ved hotellet og skibakkene
Intimt og kompakt

Hytter

Helt for deg selv, eller sammen med andre

Ski inn – ut bort – opp – ned
Afterski

Hotell i sentrum

Mye mer enn et hotell

Velvære og badeanlegg
Møteplass for alle
Aktiviteter hele året

Snøhotell

Sov under nordlyset

Det blir snøhotell i Håkøybotn