TROMSØ

Der ditt arktiske eventyr begynner

Tromsø by ligger på 69 grader nord, like langt nord som det nordligste punkt i Alaska og Russland. Golfstrømmens ferd langs norskekysten skaper et klima som gunstigere enn sammenlignbare områder.

Tromsø by, eller Romsa på samisk, ble tuftet på en fangst-historie som bidro til god verdiskaping helt tilbake til 1700-tallet. Etter at byen ble grunnlagt i 1794 fortsatte veksten basert på fiske og selfangst samt handelsvirksomhet. Velferden økte til et slikt nivå at byen gjerne ble omtalt som Nordens Paris. Senere ble byen kjent for de mange ekspedisjoner som startet fra Ishavsbyen, og som satte Tromsø på verdenskartet da Nobile og Amundsen dro ut på ekspedisjoner i 1926 og 1928. Amundsens forsøk på å redde Nobile satte verdens søkelys på Tromsø.

Under 2. verdenskrig ble byen moderat rammet av tyskernes krigføring, noe som også førte til lav prioritet under gjenreisningen. På 1960-tallet kom viktig infrastruktur på plass og bidro til en ytterligere positiv utvikling.

Flyplassen ble etablert, det kom bruforbindelse til fastlandet, den velkjente Ishavskatedralen ble reist og Fjellheisen ble åpnet.

I 1972 skjedde det som for alvor skulle sette fart i utviklingen av byen. Universitetet i Tromsø ble innviet, og heter nå UITNorges Arktiske Universitet. Senere kom også regionsykehuset, nå kjent som Universitetssykehuset i Nord-Norge. Norsk Polarinstitutt ble flyttet til Tromsø i 1998, og er i dag en del av Framsenteret. En viktig kulturinstitusjon er Hålogaland Teater.

I løpet av de snart 45 årene Tromsø har hatt status som universitetsby, er innbyggertallet doblet. I dag bor det 76.000 mennesker i Tromsøregionen, som i utstrekning er Norges 9. største kommune. Over 120 ulike nasjoner representert blant innbyggerne. Vel 15 prosent av Nord-Norges befolkning bor i Tromsø.

Offentlig sektor Nær halvparten av arbeidsplassene i Tromsø tilhører offentlig sektor. Universitetet sysselsetter nær 2.000 ansatte, mens 5.700 personer har sitt virke på sykehuset. Tromsø kommune sysselsetter 6.900 personer (4.200 årsverk), mens 2.000 jobber i Troms fylkeskommune. I tillegg er det en rekke offentlige etater: Norsk Polarinstitutt, Hålogaland Lagmannsrett, Skatt Nord med flere.

Forskning En naturlig ringvirkning av universitetets utdanning av akademikere, er at forskningsmiljøet i Tromsø også er betydelig. Næringer basert på anvendt forskning utgjør følgelig en stor andel av verdiskapingen: Marin bioteknologi, forskning knyttet til produksjon av mat fra hav og land samt satellittbasert jordobservasjon er blant de viktigste profesjonene. Framsenteret, Forskningsparken, Nofima, Havforskningsinstituttet, Senter for fjernteknologi og Nasjonalt senter for telemedisin er blant de tyngst forskningsmiljøene i Tromsø.

Næringsliv Tromsø har et beskjedent innslag av tradisjonell industri, mens handel og service er utbredt. De to største bedriftene i byen er Sparebanken Nord-Norge og Norges Råfisklag. Mye av pengestrømmen fra fiskeriene i hele landsdelen konsentrerer seg i Tromsø, der alle de store bankene er representert. Øvrige store bedrifter er knyttet til kraftproduksjon, bygg og anlegg, transport, dagligvare, oppdrett, maritime tjenester, handel med kapitalvarer, mediehus og annen handelsvirksomhet. Blant de meste kjente merkevarene nevnes Macks Ølbryggeri, Hurtigruten og Tromsø Idrettslag.

Reiselivet i Tromsøregionen Nordlyset: Turismen til Tromsø har lange tradisjoner ettersom byen er et knutepunkt for mye av samferdselen i landsdelen, til Svalbard og fra Norge og verden. Det senere årene har det vært en massiv oppmerksomhet rettet mot Tromsø som reisemål for nordlysturister. Denne tilstrømningen økte da BBC viste Joanna Lumley in the Land of the Northern Lights i 2009. Dette var en reklame av uvurderlig verdi for hele Tromsøregionen, og satte byen på verdenskartet som nordlyshovedstad.

Etter dette har nordlysturismen til Tromsø enn tredoblet seg i verdi. En analyse fra NHO Reiseliv anslår omsetningen fra nordlystrafikken til over 800 millioner kroner i 2019. Denne målgruppen skaper en omsetning på over 2.400 kroner per døgn, hvorav halvparten brukes til kjøp av aktiviteter. En fjerdedel av turistene kommer fra Storbritannia, men også Asia og Tyskland er betydelige markeder.

Hotellene: Per 2019 er det 20 hoteller i Tromsø, med til sammen 2.345 rom og 4.600 disponible senger. Det har vært en kapasitetsøkning på nær 100 prosent i antall hotellsenger de siste 10 årene. I 2018 ble det solgt 700.000 gjestedøgn, noe som ga en samlet losjiomsetning på 500 millioner kroner. Kapasitetsutnyttelsen for rom har tradisjonelt sett ligget meget høyt i forhold til landsgjennomsnittet, med nær 70 prosent utnyttelse. Antall restauranter i Tromsø: Cirka 40.

Fly: Tromsø Lufthavn er lokalisert kun tre kilometer fra sentrum, og har status som storflyplass. De største flyene som ankommer har en kapasitet på 260 passasjerer. Det foreligger planer om utvidelser av flyplassen, herunder bedre fasiliteter for utlandstrafikk. Dette er helt avgjørende for den videre utviklingen av reiselivet i Tromsø.

SAS og Norwegian har til sammen 15 daglige avganger til Oslo i ukedagene. Norwegian flyr to ganger i ukentlig London og en gang i uken til Alicante, mens SAS har tre ukentlige flyvninger direkte til Stockholm Arlanda. Arctic Airlink flyr Tromsø – Luleå – Oulo tre ganger ukentlig. I tillegg kommer charterflyvninger knyttet opp til Hurtigruten, cruisetrafikk og charterreiser. Chartertrafikken til Tromsø Lufthavn kan betegnes som begrenset i forhold til potensialet. Flytrafikken har vist en jevn vekst de siste ti årene. I 2006 reiste 1,6 millioner passasjerer via Tromsø Lufthavn, mens godt over to millioner ble passert i 2018.

Cruisetrafikk: Tromsø havn anløpes daglig av Hurtigruten, som årlig bringer over 40.000 gjester til Tromsø. Mange av disse kommer med charterfly fra Storbritannina for ombordstigning i Tromsø. I tillegg er det en betydelig cruisetrafikk til byen, som i 2019 er vertskap for over 140 cruiseanløp som bringer rundt 140.000 passasjerer til byen. Cruisenæringen satser på økt turisme om vinteren.

Turistattraksjoner: Tromsø har en rekke store turistattraksjoner som gjerne markedsføres under slagord som Where Your Arctic Adventure Begins eller Urban Wilderness. Fjellheisen og Polaria tiltrekker seg til sammen nær 400 000 besøkende årlig, mens Ishavskatedralen besøkes av 100.000 turister. Polarmuseet og Tromsø Museum har rundt 50.000 besøkende årlig.

I 2019 var det over 30 tilbydere av nordlysturer i destinasjonsselskapets portefølje, i tillegg til et tyvetalls andre aktører som tilbyr vinteraktiviteter i tillegg til nordlysjakt.