Arctic Center

Skilek under nordlyset

Samarbeidspartnere ønskes

Arctic Center har som mål å utvikle Tromsø til et komplett vintersportssted basert på alpint, toppturer og langrenn. Utover dette har Arctic Center et stort potensial for helårsdrift med egne og samarbeidspartneres aktiviteter.

En etablering av en helårs destinasjon i Håkøybotn vil være med å løfte Tromsø til å bli en vinterdestinasjon av internasjonal karakter, der flytrafikk direkte fra kildemarkedene inn til Tromsø vil være sentral for å skape et stort volum av utenlandske turister.

For å kunne gjennomføre de nødvendige investeringene i første fase er antatt  egenkapitalbehov anslagsvis 100 millioner kroner.

Alpindelen vil fokusere på nedfarter for allmenheten, mens konkurranseløyper for idrettslige formål vil kunne integreres i konseptet.

Investeringer i skiheiser og tilhørende fasiliteter vil kunne utløse statlige spillemidler.

Utover den idrettslige delen av alpinbakkene vil Arctic Center være i posisjon til å søke risikolån for investeringer i bygninger og infrastruktur.

Statlig kapital kan komme fra investeringsfond som ønsker å bidra til en forsterkning av veksten i reiseliv i Tromsøregionen samt avlaste risiko for private investorer.

Private aktører i Tromsø antas å investere i det potensial som ligger i utvikling av hotellområdet, en alpinlandsby og hyttefelt.

En realisering av Arctic Center vil både være et byutviklingsprosjekt og et reiselivsprosjekt. Det vil gjøre Tromsø et mer attraktivt bosted, samt løfte reiselivet ett steg videre for å bli en komplett helårs destinasjon for turister som søker eksotiske opplevelser.

Vi er derfor på søken etter samarbeidspartnere og investorer som ser et potensial i reiselivet i Tromsø og i landsdelens raskest voksende by, og gjerne med erfaring med oppbygging av alpindestinasjoner eller reiselivsanlegg.

Markedspotensial

Lokalmarkedet i Tromsøregionen består 120.000 innbyggere innenfor 20 mils biltur fra Tromsø. I tillegg er det til enhver tid cirka 10.000 studenter i Tromsø. Basert på erfaringstall fra andre anlegg i Norge samt Ecosigns erfaringstall er det grunn til å tro at det vil bli omsatt 150.000 skidager med en heiskortomsetning på 40 millioner kroner.

På det internasjonale markedet vil Arctic Center være svært konkurransedyktig både på tilgjengelighet, pris og eksotiske opplevelser. Pakketilbud på ukesopphold, der Arctic Center er utgangspunkt for egne og leverandørers aktiviteter, vil kunne tiltrekke turister fra en rekke markeder. Flyplassen ligger strategisk godt plassert nær Tromsø sentrum, og kun 15 minutters kjøretur til Håkøybotn. Direktefly fra Europa vil nå Tromsø på 3 – 4 timer. Potensialet for utlandstrafikk til Tromsø og Arctic Center bør etter realisering av hotell og alpinlandsby være på cirka 30.000 turister årlig.

Reguleringsplanen

Reguleringsplanen omfatter 8.000 mål utmark fra foten av Lille Blåmann og opp til fjellets høyeste punkt, 844 moh. Den inkluderer alpine nedfarter, heisløsninger samt et hotellområde på 150 mål. Detaljert reguleringsplan og  reguleringsbestemmelser ble vedtatt av Tromsø kommune i juni 2008. I juni 2013 ble det signert en utbyggingsavtale mellom Tromsø kommune, Statens vegvesen og Arctic Center. Formålet med avtalen er å sikre at området opparbeides i tråd med reguleringsplanen samt å klarlegge dekning av kostnader knyttet til offentlige anlegg.

Et område på 400 mål nedenfor alpinanlegget søkes nå regulert til hyttefelt, og forventes å være klart for byggestart i 2020.

Kort vei til langt bort

Nærheten til Tromsø og Tromsø Lufthavn er avgjørende for tilgjengeligheten for lokalmarkedet og turister. Det tar 20 minutter å kjøre fra Tromsø sentrum til Håkøybotn, mens turen fra flyplassen kjøres på knappe 15 minutter.
Fra Oslo sentrum tar det litt over tre timer å reise til Arctic Center, mens man fra München, Paris eller London vil kunne reise hjemmefra til Tromsø på 6 – 7 timer med charterfly.
Sett i forhold til andre vintersportssteder i Europa, er dette kort vei til langt bort.

 

Samarbeidspartnere

Følgende samarbeidspartnere dekker de fagområder som er nødvendig for å prosjektere destinasjonen.

  • Nordic – Office of Architecture (Oslo) / Ecosign (Whistler) / iHuga: Utarbeidelse av mulighetsstudie tilpasset reguleringsplan 906
  • Arkitektkontoret Amundsen (Tromsø): Regulering av hyttefelt på 493 mål
  • SWECO (Tromsø): Rådgivende ingeniør, vann, avløp, elektrisk og veg. Investeringsbudsjett samt reguleringsarbeid

Arctic Center AS

Organisasjonsnummer: 944 394 680
Antall aksjer per april 2024: 69.523 á kr 500
Aksjekapital: kr 34.761.500

Styreleder: Geir Solheim
Styremedlemmer: Kristian Wilhelmsen, Maja Wilhelmsen, Mats Sæverud, Roald Skogvik, Vidleiv Johansen, Frank Wilhelmsen, Aksel Roald Skogvik og Jannike Lauritsen
Daglig leder: Erik Joachimsen

Aksjonærer

Berner Consult AS (Knut Wilhelmsen)
42.51%
Triko Holding AS (Gunnar Wilhelmsen)
32.75%
Roald Skogvik
11.48%
Jarle Lauritsen
5.22%
Vidleiv Johansen
3.30%
Øvrige aksjonærer
4.74%

Sum 69.523 aksjer à kroner 500.
Aksjekapital per april 2024: Kr 34.761.500